Etiske retningslinjer

  • Det er viktig at man som fotograf tar hensyn til naturen og fuglene.

    Vi ønsker ikke å oppfordre til motiv som viser at man forstyrrer dyrene.

    • Vi ønsker ikke nærbilder av fugl i reir.
    • Vi ønsker ikke nærbilde av nyfødt fugl.

    Dersom fugler varsler eller viser engstelig atferd bør du trekke deg unna. Noen fugler, som måker og terner, prøver å skremme deg vekk ved å stupe ned mot deg. Situasjonen er stressende for fuglene, som er bekymret for eggene sine, eller for sine små unger som venter på mat i nærheten.