Regler

 • Det er kun lov å delta med 5 bilder man selv har tatt i hver kategori.
 • Er det avbildninger av mennesker må det være avklart med de avbildede at bildet kan bli brukt.
 • Bildene skal være anonyme, d.v.s. selve bildet skal ikke være preget med verken signatur, logo, vannmerke eller annet som vil kunne gjenkjenne fotografen. Hvem fotografen er skal heller ikke kunne gjenfinnes i evt. EXIF informasjon (meta info) i bildefilen.
 • Bildene skal holde seg til temaet oppgitt. Dog gis det stort rom for tolkning av tema, men helt opplagte avvik kan føre til diskvalifisering av bilde.
 • Bildene skal forøvrig holde seg til norsk lov.
 • Deltakerne beholder selv alle rettigheter til de innsendte bildene, men Foto.no forbeholder seg retten til å benytte alle premierte bidrag i forbindelse med redaksjonell omtale og promotering av fotokonkurranser og andre medier samt på foto.no i inntil 5 år etter at vinneren annonseres (dersom du skal selge enerett til bildet til andre, kontakt oss for å løse dette).
 • Foto.no har også rett til å skrive ut premierte bilder for å stille dem i butikken i en begrenset periode (inntil en måned).
 • Foto.no kan også benytte alle premierte bidrag i en årlig utstilling og en separat konkurranse om årets bilde på foto.no.
 • Alle som ønsker kan stemme på innsendte bilder. Når avstemningen er over, vil en jury fra Foto.no kåre vinnerne blant de innsendte bidragene.
 • Bildene må ikke være større enn 4MB per bilde
 • Bildene må ha proposjonene: 3:2, 4:3 eller 16:9 +/-2%

Brudd på retningslinjene vil kunne føre til diskvalifikasjon av enten enkeltbilder, eller alle innsendte bilder til en fotograf i konkurranserunden basert på alvorlighetsgrad. Et bilde vil kunne diskvalifiseres når som helst i konkurransen, både under innsending, avstemmingsperioden og etterpå. Selv et vinnerbilde kan diskvalifiseres.